Verslo valdymo sistemu gidas

Ilgalaikio turto apskaitos sistemos

Šios sistemos kontroliuoja įmonės ilgalaikio turto pajamavimą, nusidėvėjimą, perleidimą, nurašymą. Jos taip pat formuoja ilgalaikio turto būklės ir kitas ataskaitas.

Rodyti:
InfoPIPE

 - UAB "Sąsaja"

Sistema skirta įmonėms ir organizacijoms, eksploatuojančioms sudėtingus technologinius vamzdynus. Sistema padeda sekti vamzdynų elementų sąstatą ir jų techninę būklę, laiku įspėja techninį personalą apie pablogėjusią atskirų vamzdynų dalių būklę. Daugiau apie InfoPIPE...

Inverus Ilgalaikis turtas

 - UAB "Komsena"

Ilgalaikio turto apskaitos sistema. Daugiau apie Inverus Ilgalaikis turtas...

Įmonės ilgalaikio turto apskaitos sistema. Daugiau apie Sąsaja - Ilgalaikis turtas...

Astera - Ilgalaikis turtas - UAB "Astera"

Programa, skirta informacijai apie įmonės ilgalaikį turtą tvarkyti, apskaičiuoti šio turto nusidėvėjimą, paruošti ir spausdinti objektų įvedimui į eksploataciją aktus bei objektų nurašymo aktus.

EGOS - Ilgalaikis turtas - UAB "EGOS"

Ilgalaikio turto apskaitos sistema.

◦KITOS SISTEMOS -  

Skirtingo funkcionalumo ilgalaikio turto apskaitos modulius turi, praktiškai, visos universalios apskaitos ir VVS.