Verslo valdymo sistemu gidas

Darbo užmokesčio apskaitos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos

Šios sistemos atlieka įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą ir mokėjimo žiniaraščių ir ataskaitų valstybinėms institucijoms ruošimą. Sudėtingesnėse žmogiškųjų išteklių valdymo sistemose taip pat fiksuojama informacija apie darbuotojų kvalifikaciją, jų skatinimo priemones ir kt. Šios sistemos padeda identifikuoti naujų darbuotojų poreikį, registruoti kandidatus, vykdyti tinkamiausių asmenų atranką, paruošti įsakymus dėl darbuotojų priėmimo/atleidimo, sudaryti darbo sutartis ir kt.

Rodyti:
Alga HR®

 - IĮ "Edrana"

Žmogiškųjų išteklių valdymo ir apskaitos sistema. 2001 ir 2003 metais sistema apdovanota Lietuvos metų gaminio diplomais. 2001 metais asociacijos "InfoBalt" pripažinta geriausiu informacinės visuomenės technologijų produktu. Daugiau apie Alga HR®...

Bonus

 - UAB "Labbis"

žmogiškų resursų valdymo sistema, kuri gali būti pritaikyta tiek mažoms, tiek stambioms įmonėms ar įstaigoms; tiek įprastinės, tiek ir specifinės veiklos poreikiams, siekiant minimizuoti personalo skyriaus darbuotojų darbo sąnaudas, supaprastinti rutinines operacijas ir padidinti jų efektyvumą bei pateikti įmonės vadovams patikimą, savalaikę ir kokybišką informaciją sprendimams priimti. Labbis Bonus Modulis pilnai integruojamas su finansų valdymo sistema Labbis 4. Daugiau apie Bonus...

Darbo užmokesčio apskaitos bei žmogiškų resursų valdymo sistema. Daugiau apie BSS Atlyginimai ir personalas...

DAKS

 - UAB "Elektroninės reklamos centras"

Darbo apskaitos kompiuterinė sistema. Daugiau apie DAKS...

HCM.LT

 - HCM.LT

Online personalo valdymo programa, su darbuotojų informacijos, dokumentų generavimo, elektroninių atostogų, sinchronizavimo su buhalterijos ir DU programomis, automatinių pranešimų, duomenų prieigos kontrolės moduliais. Daugiau apie HCM.LT...

Įmonių, įstaigų darbo užmokesčio bei personalo valdymo apskaitos sistema. Daugiau apie Inverus - Darbo užmokestis...

Oracle HCM Cloud

 - Oracle (JAV)

Sprendimas įmonėms, kurių žmogiškųjų išteklių skyriams reikalingas darbų palengvinimas, kaštų mažinimas, efektyvesnis talentų valdymas bei darbuotojų įsitraukimas. Daugiau apie Oracle HCM Cloud...

Paskata

 - UAB "Affecto Lietuva"

Darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo valdymo taikomoji sistema. Daugiau apie Paskata...

Personalas

 - UAB "Sąsaja"

Įmonės personalo apskaitos sistema. Daugiau apie Personalas...

Darbo užmokesčio apskaitos sistema, sukurta PILOTnovo sistemos pagrindu. Daugiau apie PILOTnovo -Darbo užmokestis...

Quinyx

 - UCMS Group EMEA Ltd

Darbo užmokesčio apskaitos ir personalo valdymo sistema, pritaikyta įvairaus dydžio Lietuvos ir tarptautinėms įmonėms. Daugiau apie Quinyx...

Quinyx FlexForce

 - „Quinyx FlexForce” AB (Švedija)

Kintamų darbų grafikų sudarymo ir darbuotojų poreikio planavimo sistema. Daugiau apie Quinyx FlexForce...

Specializuotas sistemos "STEKAS - apskaita" sprendimas, skirtas organizacijos darbuotojų atlyginimų bei įvairių išskaitymų paskaičiavimui bei kuo pilnesnės informacijos pateikimui gautų rezultatų pagrindu. Daugiau apie STEKAS - Darbo užmokestis...

Sąsaja - Alga

 - UAB "Sąsaja"

Sistema skirta įmonės darbuotojų gaunamų pajamų apskaitai. Daugiau apie Sąsaja - Alga...

Vikarina

 - UAB "Vikarinos technologijos"

Personalo ir darbo užmokesčio apskaitos sistema. Daugiau apie Vikarina...

Įėjimo ir išėjimo kontrolė - UAB "Tipas"

Sistema, skirta signalizacijai bei įėjimo ir išėjimo kontrolei tiek atskirose patalpose ar objektuose, tiek didelėse organizacijose, turinčiose keletą padalinių.

1C: Darbo užmokestis ir personalo valdymas - ЗАО "1С" (Rusija) ir UAB "Avakompas"

Darbo užmokesčio apskaitos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sistema, sukurta "1C: Organizacija 8" platformos pagrindu.

Alna - HR Office - NAV - UAB "Alna Business Solutions"

Darbo užmokesčio apskaitos ir personalo valdymo sistema, sukurta Microsoft Dynamics NAV sistemos pagrindu.

Astera - Darbo užmokestis - UAB "Astera"

Darbo užmokesčio apskaitos programa.

Atlyginimų apskaita - UAB "Armtec"

Darbo užmokesčio ir personalo apskaitos sistema.

Colibri ™ - NetVision™ (JAV)

Personalo atrankų proceso valdymo sistema, skirta vidutinėms ir didelėms įmonėms, turinčioms savo personalo skyrių, kuris vykdo darbuotojų atrankas.

Columbus IT Human Resource Management - Columbus IT

Žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimas, sukurtas Microsoft Dynamics AX sistemos pagrindu.

Debetas - Personalo apskaita - UAB "Debetas"

Personalo apskaitos sprendimas, sukurtas sistemos "Debetas" pagrindu.

EGOS - Darbo užmokestis - UAB "EGOS"

Darbo užmokesčio apskaitos sistema.

EGOS - Personalo apskaita - UAB "EGOS"

Personalo apskaitos sistema.

Eksitonas - Alga - IĮ "Eksitonas"

Darbo užmokesčio apskaitos programa skirta įmonės darbuotojų atlyginimo bei įvairių išskaitymų paskaičiavimui. Gauti rezultatai pateikiami ataskaitose. Tai lengvai įsisavinama bei išmokstama apskaitos programa.

Inkompas - Personalo apskaita - UAB "Inkompas"

Sistema, skirta sveikatos priežiūros įstaigų personalo skyriams.

iPyramid.bizlogic - Veiklos ir užimtumo ataskaitos - UAB "Verticus"

Personalo darbo efektyvumo kontrolės sprendimas, sukurtas "iPyramid.bizlogic" sistemos pagrindu.

KADRAI - UAB "EGOS"

Personalo apskaitos sistema.

Kontingento darbo užmokestis - UAB "EGOS"

Sistema, skirta kalėjimų, tardymo izoliatorių, pataisos namų, uždarųjų režiminių įstaigų kontingento darbo užmokesčio apskaitai.

Kredis alga - UAB "Kredis"

Darbo užmokesčio apskaitos sistema.

Linaiva - Alga - IĮ "Linaiva"

Darbo užmokesčio apskaitos programa.

Objektų lankymo kontrolė - UAB "Tipas"

Sistema, skirta kontroliuoti mobiliąsias tarnybas, apsaugos tarnybas, pėsčiųjų patrulius ir kitas tarnybas, kurių darbas susijęs su atvykimu į objektą nustatytu laiku.

Open ERP - Darbo užmokestis - Tiny sprl (Belgija)

Darbo užmokesčio apskaitos sprendimas, sukurtas atviro kodo "Open ERP" sistemos pagrindu.

Sonex DU-NAV - UAB "Sonex sistemos"

Darbo užmokesčio apskaitos ir personalo valdymo sistema, sukurta Microsoft Dynamics NAV sistemos pagrindu.

TELAC - UAB "Telekonta"

Praėjimo kontrolės sistema.

Time-Keeper - UCS (Rusija)

Personalo valdymo, darbo laiko ir užmokesčio apskaitos programa.

Valiutinių komandiruočių apskaita - UAB "Sąsaja"

Darbo užmokesčio apskaitos sistema.

◦KITOS SISTEMOS -  

Skirtingo funkcionalumo darbo užmokesčio apskaitos modulius turi dauguma universalių apskaitos ir VVS.