Verslo valdymo sistemu gidas

Universalios sistemos

Universalios apskaitos ir verslo valdymo sistemos (VVS) – tai moduliniai programų kompleksai, skirti įmonių valdymo kompiuterizavimui. Dėka VVS sudarančių modulių įvairovės ta pati sistema gali būti naudojama prekybinėse, gamybinėse, paslaugas teikiančiose ir kitose įmonėse. Kiekviena įmonė, įsigydama VVS, ją susikomplektuoja priklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio ir įmonėje naudojamų verslo procesų. Būtina pabrėžti, kad nepriklausomai nuo sistemą sudarančių modulių kiekio visi jos duomenys kaupiami vieningoje duomenų bazėje. Tokiu būdu, VVS informacija nedubliuojama. Ji įvedama į sistemą tik vieną kartą ir yra pasiekiama visiems autorizuotiems sistemos vartotojams. Taip sumažėja įvedamos informacijos kiekis ir išvengiama daugelio klaidų.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Šios sistemos dažniausiai naudojamos techninio aptarnavimo centruose, vykdančiuose profilaktinį, garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. Paslaugų valdymo sistemos pagalba įmonė gali formuoti veiklos grafikus ir kontroliuoti remonto bei aptarnavimo darbus, nepriklausomai nuo to, ar juos numatyta atlikti kliento įmonėje, ar pačioje aptarnaujančioje organizacijoje. Šios sistemos labai naudingos aptarnavimo inžinieriams, nes padeda suplanuoti visus darbus ir tinkamai jiems pasirengti, leidžia įvertinti svarbią informaciją bei techninius dokumentus, susijusius su aptarnaujamu objektu, produktu arba darbo tvarkaraščiais.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Pagrindinis šių sistemų tikslas yra užtikrinti efektyvią įmonės atsargų kiekinę bei vertinę apskaitą. Sistemose registruojamos visos atsargų judėjimo operacijos. Registravimo automatizavimui naudojami brūkšninių kodų skaitytuvai, radijo dažnių atpažinimo ir kiti įrenginiai. Šiuolaikinės sandėlių valdymo sistemos užtikrina atsargų galiojimo laiko kontrolę, jų sandėliavimo vietos parinkimą, atsargų likučių sekimą pagal maksimalias ir minimalias normas, savalaikį užsakytų atsargų komplektavimą.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Šios sistemos atlieka įmonės darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą ir mokėjimo žiniaraščių ir ataskaitų valstybinėms institucijoms ruošimą. Sudėtingesnėse žmogiškųjų išteklių valdymo sistemose taip pat fiksuojama informacija apie darbuotojų kvalifikaciją, jų skatinimo priemones ir kt. Šios sistemos padeda identifikuoti naujų darbuotojų poreikį, registruoti kandidatus, vykdyti tinkamiausių asmenų atranką, paruošti įsakymus dėl darbuotojų priėmimo/atleidimo, sudaryti darbo sutartis ir kt.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Dokumentų valdymo sistemos skirtos valdyti darbą su dokumentais įvairiose organizacijose. Šios sistemos naudojamos tiek popierinių dokumentų, tiek elektroninių dokumentų valdymui, kuris apima dokumento ir ankstesnių jo versijų saugojimą ir redagavimą, papildomos dokumento informacijos ir veiksmų su juo istorijos kaupimą. Dažnai dokumentų valdymo sistemos yra specializuotos - pritaikytos konkrečiai organizacijai ar tam tikro tipo organizacijoms.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Šiai sistemų kategorijai priklauso įvairios programinės priemonės, užtikrinančios prekių ir paslaugų paskirstymą, pardavimą, pirkimą ir aptarnavimą, ataskaitų generavimą ir kitas operacijas, naudojant Internetą ir kitas elektronines duomenų perdavimo sistemas.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Šios sistemos kontroliuoja įmonės ilgalaikio turto pajamavimą, nusidėvėjimą, perleidimą, nurašymą. Jos taip pat formuoja ilgalaikio turto būklės ir kitas ataskaitas.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Produkto gyvavimo ciklo valdymo (PLM) sistemos skirtos valdyti informaciją apie produktus viso jų gyvavimo ciklo metu – nuo pradinės koncepcijos iki gyvavimo pabaigos. PLM padeda sutrumpinti produkto sukūrimo ir pateikimo rinkai laiką, sumažinti sąnaudas ir padidinti produktyvumą. PLM sistemos pagalba valdoma informacija, susijusi su darbuotojais, partneriais ir tiekėjais. Ši sistema automatizuoja formalią produkto gyvavimo ciklo priežiūrą, aprobavimo ir pakeitimų valdymo procesus, suteikia saugią prieigą prie visos produkto informacijos.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Sistemos skirtos įmonėms, kurių veikla susijusi su įvairių projektų vykdymu. Tai – statybinės, konsultacinės įmonės, mokslinio tyrimo institutai ir kitos įstaigos. Projektų valdymo sistemos padeda sudaryti projekto darbų planą, materialių bei žmogiškųjų išteklių poreikio biudžetus. Jos taip pat laiku suteikia informaciją apie šių išteklių naudojimą ir projekto darbų įvykdymo lygį. Visa tai sumažina projektų rengimo, jų organizavimo ir įgyvendinimo trukmę ir su tuo susijusias sąnaudas.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

CRM sistemos padeda kurti pelningus santykius su įmonės klientais: integruoti pardavimų ir klientų aptarnavimo moduliai suteikia galimybę dalintis informacija, pagerinti pardavimų procesą, nuosekliai ir veiksmingai aptarnauti klientus. CRM apima klientų poreikių ir galimybių valdymą, visą kontaktų su klientais istoriją, automatinį incidentų valdymą ir duomenų bazę informacijos valdymui. CRM sistemos leidžia tiksliai prognozuoti bei įvertinti darbuotojų veiklą ir jos rezultatus.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Tiekimo tinklo valdymo sistemos (TTVS) koordinuoja ir integruoja materialius, informacinius ir finansinius srautus tarp tiekėjų, gamintojų, didmeninės, mažmeninės prekybos įmonių ir prekių bei paslaugų vartotojų. Materialūs srautai apima medžiagų, žaliavų ir produkcijos judėjimą. Informaciniai srautai – tai įvairių užsakymų formavimas ir jų būklės kontrolė. Finansinius srautus sudaro mokėjimų grafikai, kredito sąlygos ir kt. Pagrindinis TTVS tikslas yra visuomet užtikrinti tinkamo produkto buvimą tinkamoje vietoje, tinkamu laiku ir jo pateikimą tinkamam klientui. Spręsdamos šį uždavinį, šiuolaikinės TTVS naudoja sudėtingus algoritmus, atrenkančius geriausius suformuotų užsakymų įvykdymo būdus.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos

Verslo analitikos sistemos - tai specialus programinių ir technologinių priemonių komplektas verslo informacijos analizei. Jį sudaro programiniai duomenų analizės bei vizualizavimo įrankiai bei duomenų saugyklos, suteikiančios galimybę itin sparčiai analizuoti didelius duomenų kiekius, charakterizuojančius visos įmonės ar įmonių grupės veiklą. Vartotojai gali stebėti ir analizuoti net smulkiausią verslo informaciją įvairiausiais pjūviais. Tai padeda priimti argumentuotus verslo valdymo sprendimus.

Visos sistemos | Lietuviškos sistemos | Užsieninės sistemos