Verslo valdymo sistemu gidas

Valstybinės ir viešosios įstaigos

Ambasados, konsulatai, asociacijos, organizacijos, karinės struktūros, ministerijos, departamentai, partijos, politinės organizacijos, Prezidentūra, Seimas, vyriausybė, religinės organizacijos, bažnyčios, savivaldybės, apskričių valdybos, tarnybos, inspekcijos, teismai, prokuratūros.

Rodyti:
BILL.AS.LIC

 - UAB "Algoritmų sistemos"

Sistema, skirta licencijų ir leidimų išdavimui administruoti, mokesčių skaičiavimui, mokėjimo pranešimų paruošimui bei skolininkų apskaitai. Daugiau apie BILL.AS.LIC...

BOFAS - NAV

 - UAB "Alna Business Solutions"

Biudžetinių organizacijų finansų planavimo ir apskaitos sistema, sukurta MS Dynamics NAV sistemos pagrindu. Daugiau apie BOFAS - NAV...

eApskaita

 - UAB "Affecto Lietuva"

Viešąjam sektoriui skirta finansų apskaitos ir atskaitomybės sistema, sukurta "Oracle e-Business Suit" pagrindu. Daugiau apie eApskaita...

eTarša

 - UAB "Affecto Lietuva"

Savivaldybėms skirta išskaidytų taršos šaltinių inventorizavimo informacinė internetinė sistema. Daugiau apie eTarša...

Įskaita

 - UAB "EGOS"

Sistema, skirta kalėjimų, tardymo izoliatorių, pataisos namų, uždarųjų režiminių įstaigų valdymui. Daugiau apie Įskaita...

1C: Biudžeto valdymas - ЗАО "1С" (Rusija)

Biudžeto formavimo ir apskaitos sistema.

1C: Konsolidacija - ЗАО "1С" (Rusija)

Konsoliduotų ataskaitų formavimo sistema.

Ava Savivalda - UAB "Avakompas"

Specializuotas sprendimas, skirtas savivaldybių darbo administravimui.

BC biudžetas - UAB "Balco LTD"

Biudžetinių įstaigų apskaitos automatizavimo sprendimas, sukurtas "BC Plius" sistemos pagrindu.

Biudžeto ir finansų valdymo sistema - UAB "Asseco Lietuva"

Viešąjam sektoriui skirtas sprendimas, sukurtas Microsoft Dynamics NAV sistemos pagrindu, pritaikytas esamiems ir būsimiems ES apskaitos reikalavimams.

CDN Egeria for Public Institutions - Comarch SA (Lenkija)

Specializuotas sprendimas, skirtas viešojo sektoriaus įmonėms.

DB "Apskaita - Biudžetinėms įmonėms - UAB "DB Topas"

Specializuotas sprendimas, skirtas biudžetinių įmonių apskaitai, sukurtas sistemos "DB Apskaita" pagrindu.

Eksitonas - Biudžetas - IĮ "Eksitonas"

Specializuota apskaitos programa, skirta biudžetinių įstaigų pajamų ir išlaidų apskaitai tvarkyti.

Exigen e-Government - Exigen, Inc. (JAV)

Specializuotas sprendimas, skirtas e-Vyriausybės sistemos kūrimui.

Exigen Records Management - Exigen, Inc. (JAV)

Valstybinių įstaigų interesantų ir jų pateiktų dokumentų registracijos ir valdymo sistema.

HansaWorld - Biudžetinių įstaigų valdymo sistema - HansaWorld Ltd.

 

Horizon - Valstybės ir nepelno institucijoms - "FMS" SIA (Latvija)

Specializuotas sprendimas, sukurtas "Horizon" sistemos pagrindu.

IMIS - UAB "Algoritmų sistemos"

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinė sistema.

Labbis MRAIS - UAB "Labbis"

Mokesčių ir rinkliavų administravimo sistema.

LIMS - UAB "NRD"

Vedybų sutarčių registras.

MASIS - UAB "Algoritmų sistemos"

Savivaldybių žemės nuomos mokesčio skaičiavimo informacinė sistema

Microsoft Dynamics NAV - Viešąjam administravimui - Microsoft Corporation (JAV)

Specializuotas Microsoft Dynamics NAV sistemos sprendimas, skirtas viešojo administravimo įmonėms.

NDNT IS - UAB "Zeturija"

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos IS.

Nevda - Biudžetas - UAB "Nevda"

Buhalterinės apskaitos sistema, skirta biudžetinėms įstaigoms.

Oracle - Valstybinėms ir viešojo sektoriaus įmonėms - Oracle Corporation (JAV)

Specializuotas sprendimas, sukurtas Oracle E-Business Suite sistemos pagrindu.

Parama - UAB "Nevda"

Socialinės paramos apskaitos sistema, skirta Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybių socialinės paramos institucijoms.

SAP - Gynybai ir saugumui - SAP AG (Vokietija)

Specializuotas sprendimas, sukurtas SAP sistemos pagrindu.

SAP - Viešajam sektoriui - SAP AG (Vokietija)

Specializuotas sprendimas, sukurtas SAP sistemos pagrindu.

SAS - Valstybės valdymas - SAS Institute Inc. (JAV)

Specializuotas verslo analitikos sprendimas, sukurtas SAS sistemos pagrindu.

Stekas - Biudžeto valdymo sistema - UAB "Stekas"

Biudžetinėms įstaigoms skirtas sprendimas, sukurtas "Stekas-apskaita" sistemos pagrindu.

Turtas - UAB "Idamas"

Sistema, skirtas biudžetinių įstaigų, savivaldybių ir jai priklausančių įstaigų turto valdymui - turto buhalterinei apskaitai ir juridinių bei techninių pakitimų registracijai, paieškai.

Užsienio prekybos informacinė sistema - UAB "Zeturija"

Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės specializuota sistema.

VBAMS - UAB "Alna Business Solutions"

Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema - tai centralizuota mokėjimo sistema, kurios pagalba valdomos šalies biudžeto išlaidos ir grynieji pinigai viešajame sektoriuje.

VMSEK IS - UAB "Zeturija"

Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos IS.

VSPIMS - UAB "Algoritmų sistemos"

Valstybės skolos portfelio imitavimo modelio sistema