Verslo valdymo sistemu gidas

Energetikos ir komunalinės įmonės

Elektros, dujų ir kitų energijos šaltinių gamyba ir tiekimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų surinkimas ir kt.

Rodyti:
Agatas

 - UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

Automatizuota gatvių apšvietimo valdymo sistema. Daugiau apie Agatas...

Ametistas

 - UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

Automatizuota energetinių resursų kontrolės ir apskaitos sistema. Daugiau apie Ametistas...

Ametrinas

 - UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

Automatizuota elektros energijos ir vandens komercinės apskaitos sistema. Daugiau apie Ametrinas...

eKASA

 - UAB "Koris"

Atsiskaitymų už komunalines paslaugas sistema. Daugiau apie eKASA...

enwis)

 - Tieto Corporation (Suomija)

Sprendimas skirtas atliekų šalinimo ir antrinių žaliavų perdirbimo įmonėms, sukurtas MS Dynamics NAV sistemos pagrindu. Daugiau apie enwis)...

Foris OSS

 - UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

Integruotų informacinių - technologinių sistemų kompleksas, skirtas energetinių ir telekomunikacinių tinklų operatorių sprendimų priėmimo, valdymo informacijos surinkimo, apdorojimo bei kaupimo funkcijų automatizavimui. Daugiau apie Foris OSS...

Mike Urban

 - DHI (Danija)

Sistema, skirta analizuoti ir valdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų mazgus ir spaudimo zonas, patvinimus, nuosėdų kaupimąsi nutekamuosiuose vamzdžiuose, apskaičiuoti ir analizuoti kombinuotų ir sanitarinių nutekamųjų vamzdžių prisipildymo statistiką, esamuoju laiku kontroliuoti vandentiekio ir kanalizacijos sistemas, atlikti vandens kokybės kontrolę ir diagnostiką bei daugybę kitų uždavinių. Daugiau apie Mike Urban...

Mike Water Resources

 - DHI (Danija)

Sistema, skirta hidrologinių procesų modeliavimui – jūros bei pakrančių ekosistemų apsaugai nuo žmogaus veiklos sukeliamų padarinių, investicijų optimizavimui įrengiant kranto sutvirtinimus, uosto struktūras; upių baseinų valdymui, potvynių modeliavimui, hidrotechninių įrenginių veikimo optimizavimui, vandens kokybės prevencijai, paviršinių ir požeminių vandenų naudojimo optimizavimui. Daugiau apie Mike Water Resources...

Namų valdos

 - UAB "Komsena"

Butų ūkių apskaitos sistema. Daugiau apie Namų valdos...

Seniūnija

 - UAB "Kompera"

Sistema, skirta kaupti ir apdoroti informaciją apie seniūnijai priklausančius gyventojus,
šeimas ir namų ūkius. Daugiau apie Seniūnija...

SensusBase

 - UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“

Bevielė vandens skaitiklių rodmenų nuskaitymo sistema. Daugiau apie SensusBase...

Alna - Abonentų apskaita - UAB "Alna Business Solutions"

Abonentų apskaitos sistema, sukurta "Microsoft Dynamics NAV" sistemos pagrindu.

Butų ūkio apskaita - IĮ "Linaiva"

Sistema, skirta fizinių asmenų atsiskaitymų už įvairias komunalines paslaugas apskaitai.

SAP - Komunalinių paslaugų įmonėms - SAP AG (Vokietija)

Specializuotas sprendimas, sukurtas SAP sistemos pagrindu.