Verslo valdymo sistemu gidas

VVS panaudojimo auditas

Atliekant VVS panaudojimo auditą, užsakovo įmonėje yra įdiegiama specializuota demonastracinė “The Accounting Software Library” sprendimų paramos sistemos versija, kurioje išvardintos visos funkcijos, kurios yra realizuotos audituojamoje VVS. Naudojant patogią vartotojo sąsają ir išsamius kiekvienos funkcijos paaiškinimus įmonės darbuotojai nurodo šių funkcijų svarbą ir panaudojimo laipsnį.

Šiam tikslui siūloma tokia funkcijų svarbos ir panaudojimo registracijos sistema:

  • 9 – labai svarbi naudojama funkcija;
  • 8 – vidutiniškai svarbi naudojama funkcija;
  • 7 - mažai svarbi naudojama funkcija;
  • 3 – mažai svarbi nenaudojama funkcija;
  • 2 – vidutiniškai svarbi nenaudojama funkcija;
  • 1 – labai svarbi nenaudojama funkcija.

Įvestų duomenų pagrindu sukuriamas audituojamos VVS funkcinių galimybių panaudojimo aprašymo failas. Elektroninu paštu gavus šį failą užsakovams pateikiamos šios ataskaitos:

 

VVS Auditas

Įmonės VVS funkcinių galimybių panaudojimo įvertinimas.

Funkcijų kiekis: 3680
Moduliai: Didžioji knyga (221 funkcija), Mokėtinos sumos (566), Gautinos sumos (401), Žmogiškieji ištekliai (293), Atsargos (448), Projektų valdymas (298), Ilgalaikis turtas (52), Užsakymų įvedimas (415), Planavimas (30), Bendri klausimai (682), Tarptautinė apskaita (82), Gamyba (192). Bendrame funkcijų sąraše yra pažymėtos funkcijos, kurias turi įmonėje naudojama VVS.

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS).

Kaina: Nuo 990 Lt

Užsisakyti