Verslo valdymo sistemu gidas

Nuotolinė VVS atranka

Nuotolinės VVS atrankos paslaugos užsakovams pateikiamos šios analizuojamų VVS atitikimo įmonės poreikiams palyginimo ataskaitos:

Užsakius VVS atitikimo įmonės poreikiams palyginimą pagal standartinius VVS funkcinių kriterijų ir jų svarbos įvertinimo sąrašus, pritaikytus tam tikrai įmonių grupei, aukščiau išvardintos ataskaitos užsakovui pateikiamos nedelsiant.

Atliekant VVS atitikimo įmonės poreikiams palyginimą pagal įmonės darbuotojų sudarytą unikalų funkcijų svarbos įvertinimą užsakovo įmonėje yra įdiegiama demonstracinė “The Accounting Library” sprendimų paramos sistemos versija, kuri įgalina, naudojant patogią vartotojo sąsają ir išsamius kiekvienos funkcijos paaiškinimus, aprašyti daugiau nei 3500 siūlomų funkcijų svarbą (pvz., 0 – nesvarbi, 2 – mažai svarbi, 4 – vidutiniškai svarbi, 6 – svarbi, 8 – labai svarbi). Šių aprašymų pagrindu automatiškai sukuriamas funkcinių reikalavimų specifikacijos failas. Elektroninu paštu gavę šį failą, mes užsakovui išsiunčiame analizuojamų VVS palyginamąsias ataskaitas.

 

TAL-A-Bazinis

VVS atranka, naudojant TAL-F-Bazinis funkcinių reikalavimų sąrašą, vienodai įvertinant visų funkcijų svarbą.

Funkcijų kiekis: 3680
Moduliai: Didžioji knyga (221 funkcija), Mokėtinos sumos (566), Gautinos sumos (401), Žmogiškieji ištekliai (293), Atsargos (448), Projektų valdymas (298), Ilgalaikis turtas (52), Užsakymų įvedimas (415), Planavimas (30), Bendri klausimai (682), Tarptautinė apskaita (82), Gamyba (192).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: 400 Lt + po 100 Lt už kiekvieną analizuojamą VVS

Užsisakyti

TAL-A-Universalus

VVS atranka, naudojant TAL-F-Universalus funkcinių reikalavimų sąrašą su jame pateiktais funkcijų svarbos įvertinimais.

Funkcijų kiekis: 3680 (įvertinta 2712 funkcijų svarba)
Moduliai: Didžioji knyga (įvertinta 220 funkcijų), Mokėtinos sumos (566), Gautinos sumos (392), Žmogiškieji ištekliai (292), Atsargos (447), Projektų valdymas (298), Ilgalaikis turtas (52), Užsakymų įvedimas (415), Planavimas (30).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: 450 Lt + po 100 Lt už kiekvieną analizuojamą VVS

Užsisakyti

TAL-A-Apskaita MIDI

VVS atranka, naudojant TAL-F-Apskaita MIDI funkcinių reikalavimų sąrašą su jame pateiktais funkcijų svarbos įvertinimais, skirtą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms besirenkančioms finansų apskaitos sistemą.

Funkcijų kiekis: 3680 (įvertinta 578 funkcijų svarba)
Moduliai: Didžioji knyga (įvertintos 77 funkcijos), Mokėtinos sumos (82), Gautinos sumos (90), Žmogiškieji ištekliai (91), Atsargos (73), Ilgalaikis turtas (10), Užsakymų įvedimas (41), Planavimas (9), Bendri klausimai (105).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: 450 Lt + po 100 Lt už kiekvieną analizuojamą VVS

Užsisakyti

TAL-A-Apskaita MAXI

VVS atranka, naudojant TAL-F-Apskaita MAXI funkcinių reikalavimų sąrašą su jame pateiktais funkcijų svarbos įvertinimais, skirtą didelėms įmonėms besirenkančioms finansų apskaitos sistemą.

Funkcijų kiekis: 3680 (įvertinta 1451 funkcijos svarba)
Moduliai: Didžioji knyga (įvertintos 182 funkcijos), Mokėtinos sumos (345), Gautinos sumos (289), Žmogiškieji ištekliai (224), Atsargos (178), Ilgalaikis turtas (24), Užsakymų įvedimas (95), Planavimas (9), Bendri klausimai (105).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: 450 Lt + po 100 Lt už kiekvieną analizuojamą VVS

Užsisakyti

TAL-A-Distribucija

VVS atranka, naudojant TAL-F-Distribucija funkcinių reikalavimų sąrašą su jame pateiktais funkcijų svarbos įvertinimais, skirtą prekybinėms įmonėms.

Funkcijų kiekis: 3680 (įvertinta 1906 funkcijų svarba)
Moduliai: Didžioji knyga (įvertintos 182 funkcijos), Mokėtinos sumos (387), Gautinos sumos (289), Žmogiškieji ištekliai (224), Atsargos (335), Ilgalaikis turtas (24), Užsakymų įvedimas (351), Planavimas (9), Bendri klausimai (105).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: 450 Lt + po 100 Lt už kiekvieną analizuojamą VVS

Užsisakyti

TAL-A-Gamyba

VVS atranka, naudojant TAL-F-Gamyba funkcinių reikalavimų sąrašą su jame pateiktais funkcijų svarbos įvertinimais, skirtą gamybinėms įmonėms.

Funkcijų kiekis: 3680 (įvertinta 2187 funkcijų svaraba)
Moduliai: Didžioji knyga (įvertintos 182 funkcijos), Mokėtinos sumos (438), Gautinos sumos (289), Žmogiškieji ištekliai (224), Atsargos (394), Ilgalaikis turtas (24), Užsakymų įvedimas (351), Planavimas (9), Bendri klausimai (105), Tarptautinė apskaita (43), Gamyba (128).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: 450 Lt + po 100 Lt už kiekvieną analizuojamą VVS

Užsisakyti

TAL-A-Unikalus

VVS atranka, įmonės darbuotojų atlikto funkcijų svarbos įvertinimo pagrindu. Tuo tikslu įmonėje įdiegiama sistemos "The Accounting Software Library" programa, kurios pagalba sudaromas įmonės poreikius geriausiai atitinkantis VVS funkcinių reikalavimų sąrašas.

Funkcijų kiekis: 3680
Moduliai: Didžioji knyga (221 funkcija), Mokėtinos sumos (566), Gautinos sumos (401), Žmogiškieji ištekliai (293), Atsargos (448), Projektų valdymas (298), Ilgalaikis turtas (52), Užsakymų įvedimas (415), Planavimas (30), Bendri klausimai (682), Tarptautinė apskaita (82), Gamyba (192).

Sistemų sąrašas: MS Dynamics AX, MS Dynamics NAV, Oracle e-Business Suit, iScala, SAP Business One, SAP R/3, Epicor ir kt. (daugiau nei 130 VVS)

Kaina: Nuo 990 Lt + po 200 Lt už kiekvieną analizuojamą sistemą

Užsisakyti