Verslo valdymo sistemu gidas

Užsieninių VVS, naudojamų Lietuvoje, funkcionalumas*

* VVS vertinamos penkiabale sistema. Grafikuose šalia VVS pavadinimo skliaustuose nurodytas apklausoje dalyvavusių respondentų skaičius.