Verslo valdymo sistemu gidas

Apie autorių

Šio tinklalapio autorius doc. dr. Česlovas Ratkevičius turi daugiau kaip 30 metų patirtį verslo valdymo sistemų (VVS) kūrimo ir diegimo srityje. Česlovas RatkevičiusJo apgintos daktaro disertacijos tema - "Duomenų apdorojimo sistemų programinės įrangos patikimumo valdymas". Jis vertė į lietuvių kalbą VVS „Scala“ ir „BaaN“ vartotojo sąsajas. Doc. dr. Č.Ratkevičius dalyvavo „Scala“ ir SAP/3 sistemų diegimuose nuo vartotojų poreikių analizės iki sistemos parametrų nustatymo ir vartotojų apmokymo. Diegdamas šias sistemas jis naudojo "Signature", "ASAP" ir kitas pažangias VVS diegimo projektų valdymo metodikas.

Dirbdamas tarptautinėje audito bendrovėje „KPMG Baltics“, Č.Ratkevičius konsultavo Lietuvos ir užsienio įmonių vadovus VVS atrankos ir diegimo klausimais. Taip pat vykdė įmonių IT ūkio būklės vertinimus, bei dalyvavo, atliekant daugelio įmonių IT saugumo auditą.

Šio tinklalapio autorius puikiai išmano Lietuvos verslo valdymo sistemų rinką. Šia tema jis ne kartą darė pranešimus Biznio Mokymo Centro organizuojamuose seminaruose bei „Scala Lietuva“, „Navision Baltic“ ir „Microsoft Business Solutions“ tarptautinėse konferencijose.

Doc. dr. Č.Ratkevičius taip pat turi didelę pedagoginio darbo patirtį. Jau daugiau, kaip 25 metus jis dėsto Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakultete, kurį šiuo metu atstovauja tarptautiniame "Microsoft Dynamics Akademiniame Aljanse". Narystės šiame aljanse dėka studentų mokymui naudojama naujausia "Microsoft Dynamics" verslo valdymui skirta programinė įranga. Pažymėtina, kad Č.Ratkevičius vienas pirmųjų Rytų ir Vidurio Europoje pradėjo dėstyti studentams "Microsoft Dynamics CRM" ryšių su klientais valdymo sistemos kursą, kurį išklausę pažangiausi studentai turi galimybę gauti oficialų šios sistemos specialistų profesionalumą patvirtinantį sertifikatą, pripažįstamą visame pasaulyje.

Doc. dr. Č.Ratkevičius stažavosi Aalborgo (Danija) bei kituose užsienio universitetuose. Pagrindinė jo mokslinių interesų sritis - verslo valdymo sistemų funkcionalumo tyrimai. Jis taip pat aktyviai domisi šių sistemų atrankos kriterijais bei pažangiausiomis VVS diegimo metodikomis, kurių naudojimas užtikrina įmonių investicijų į verslo procesų kompiuterizavimą grąžą.

Nuo 2006 m. doc. dr. Česlovas Ratkevičius, pradėjęs vadovauti UAB „VINS“, vykdo savarankišką konsultacinę veiklą verslo valdymo sistemų atrankos ir diegimo srityje.